Foramina

Sportmassage

Sportmassage

Sportmassage wordt toegepast om vermoeidheidsverschijnselen, die het directe gevolg zijn van een lichamelijke inspanning, terug te dringen. De afvalstoffen die vermoeidheidsverschijnselen, pijn of kramp veroorzaken worden uit de spieren gemasseerd. De stofwisseling wordt hierdoor positief beinvloed. Hierdoor herstelt men sneller en kan men weer sneller een bepaalde prestatie leveren.

Sportmassage wordt ook gebruikt om spieren voor een sportprestatie te activeren, als onderdeel van de warming up. Een ander effect, bij vrijwel iedere vorm van massage, is psychische en lichamelijke ontspanning. Naast het ontspannen gevoel dat dit geeft, zal ook dit effect het lichaam sneller laten herstellen.

Sport en verrichtingen in het dagelijkse leven hebben vaak dezelfde invloed op ons lichaam, daarom is sportmassage ook voor niet-sporters erg zinvol.

Soorten massages

Pre-activiteitsmassage

Dit is de massage welke voorafgaat aan de sportbeoefening. Hierdoor wordt de kans op blessures verkleind. De massage dient om een goede doorbloeding te krijgen. LET OP: een pre-activiteitsmassage kan en mag nooit een warming up vervangen! Deze massage kan wel aan de warming up vooraf gaan. Bij de pre-activiteitsmassage ligt het accent meer op stimulering.

Inter-activiteitsmassage

Deze massage wordt in een rustpauze(bijv. gedurende een blessure) of tussen twee wedstrijden toegepast. Het doel kan zijn om plaatselijke vermoeidheid te bestrijden of om eventuele kramp te voorkomen. Bij de inter-activiteitsmassage ligt het accent op ontspanning.

Post-activiteitsmassage

Deze massage wordt na een training of wedstrijd toegepast. Het doel is vooral een versnelde afvoer van afvalproducten van de stofwisseling en een ontwatering van de spieren. Hiermee wordt herstel bevorderd, eventuele spierpijn voorkomen en de hersteltijd van het lichaam wordt verkort. Het lichaam wordt daardoor beter voorbereid op een volgende inspanning. De werking is te vergelijken met een coolingdown na een training of een wedstrijd. Bij de post-activiteitsmassage ligt het accent meer op ontspanning.

Passiviteitsmassage

Een passiviteitsmassage wordt gegeven als (tijdelijk) niet aan sport wordt gedaan. Het accent kan zowelstimuleren als ontspannend zijn. Afhankelijk van de toestand van de spieren. Deze massage dient ervoor om de algehele conditie van het lichaam in stand te houden of te bevorderen.

Contact

Tel: 06-20310331
Mail: info@foramina.nl
Voor afspraken of voor informatie kunt u bellen of mailen

Aldtsjerk

Rinsumageast